منابع آزمون شناسایی و جذب نیروی انسانی مرد متخصص کارخانه ذوب و فولاد سازی سیرجان
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
لیسانس برق کلیه گرایش‌ها مدارهای الکتریکی 1 و2، سیستم‌های قدرت، ماشین های الکتریکی، الکترومغناطیس، سیستم‌های کنترل خطی، الکترونیک 1و2، تجزیه و تحلیل سیستم، مدار منطقی
لیسانس مکانیک کلیه گرایش‌ها مکانیک سیالات 1و2، ترمودینامیک 1و2، مقاومت مصالح 1و2، تاسیسات حرارتی و برودتی و استاتیک
لیسانس صنایع صنایع، بهره وری سیستم‌ها آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
لیسانس متالورژی کلیه گرایش‌ها کریستالوگرافی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد و شیمی فیزیک و ترمودینامیک
لیسانس عمومی کلیه گرایش‌ها هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات
فوق دیپلم متالورژی کلیه گرایش‌ها خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
فوق دیپلم شیمی کلیه گرایش‌ها شیمی آلی  1، شیمی معدنی 1، شیمی فیزیک 1، شیمی عمومی و شیمی تجزیه 1
فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایش‌ها استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا
فوق دیپلم برق کلیه گرایش‌ها مدار الکتریکی، ماشین الکتریکی، الکترونیک عمومی، مدار منطقی
فوق دیپلم عمومی کلیه گرایش‌ها هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات
دیپلم رشته‌های عمومی کلیه گرایش‌ها هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی، فناوری اطلاعات، ریاضیات و فیزیک

بازگشت به صفحه اصلی