منابع آزمون ارتقاء شغلی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
کارشناسی و کارشناسی ارشد  مهندسی ایمنی صنعتی – بهداشت حرفه ای (HSE) کلیه گرایش‌ها عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، ایمنی در محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
کارشناسی مدیریت کلیه گرایش‌ها مبانی سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، رفتار سازمانی و منابع انسانی، تحقیق در عملیات و تئوری‌های مدیریت
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق کلیه گرایش‌ها مدار الکتریکی 1و2، الکترونیک 1و2، الکترومغناطیس، ماشین الکتریکی 1و2، تجزیه و تحلیل سیستم ها، سیستم های کنترل خطی
کارشناسی شیمی  کاربردی شیمی آلی  1و2، شیمی معدنی 1و2، شیمی فیزیک 1و2، شیمی تجزیه 1و2
کارشناسی صنایع کلیه گرایش‌ها آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کلیه گرایش‌ها انتقال جرم و عمليات واحد، انتقال حرارت، ترموديناميك،كنترل فرايند، مکانیک سیالات و موازنه انرژی مواد
کارشناسی مکانیک تاسیسات طراحی مبدل‌های حرارتی، استاتیک، مقاومت مصالح 1، طراحی اجزاء، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت
کارشناسی عمران نقشه برداری نقشه برداری، نقشه برداری مسیر و زیرزمینی، زیرسازی و روسازی راه، ژئودزی، نقشه برداری ساختمانی، کاربردهای فتوگرامتری و سنجش از دور
کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری  کلیه گرایش‌ها اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس: حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
کارشناسی حسابداری – بازرگانی – مدیریت صنعتی کلیه گرایش‌ها اصول حسابداری، حسابداری صنعتی، تئوری مدیریت، اصول و مبانی مدیریت، بازاریابی، مدیریت صنعتی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تئوريهاي مديريت، اقتصاد خرد و كلان، بازاريابي، مدیریت مالی و تحقيق در عمليات 
کارشناسی کامپیوتر و آی تی کلیه گرایش‌ها شبكههاي كامپيوتري، ساختمان دادهها، مهندسي نرم افزار، مدار منطقي و طراحی الگوریتم
کارشناسی کلیه رشته ها کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی، مباني رياضي و آمار، فیزیک، اصول کاربردی مکانیک و فناوری اطلاعات
کارشناسی و کارشناسی ارشد عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
کاردانی برق کلیه گرایش‌ها مدار الكتريكي، الكترونيك، اندازه گيري الكتريكي، مدار منطقي و ماشينهاي الكتريكي
کاردانی مکانیک کلیه گرایش‌ها ترموديناميك، مكانيك سيالات و انتقال حرارت
کاردانی شیمی  کلیه گرایش‌ها شیمی آلی، شیمی عمومی، شیمی صنعتی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و شیمی معدنی
کاردانی مالی و بازرگانی کلیه گرایش‌ها  اصول حسابداري 1و2و3، حسابداري دولتی 1، حسابداري صنعتي شامل دروس :حسابداري صنعتي 1(حسابداري بهاي تمام شده) و حسابرسي شامل دروس:  اصول حسابرسي 1
کاردانی عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
دیپلم مکانیک کلیه گرایش‌ها تاسیسات حرارتی و برودتی، اجزاء ماشین، مبانی برق و الکترونیک و مدارهای الکتریکی در خودرو
دیپلم برق کلیه گرایش‌ها الکترونیک عمومی، ماشین‌های الکتریکی AC و DC، مبانی برق
دیپلم کلیه رشته های فنی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی، فناوری اطلاعات، ریاضیات، فیزیک
دیپلم کلیه گرایشها  کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
دیپلم عمومی (مکانیک و برق) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی