منابع آزمون جذب نیرو شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان
مقطع رشته گرایش مواد امتحانی
دیپلم کلیه گرایش‌ها کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي،فناوری اطلاعات، هوش و زبان انگليسي
لیسانس شیمی کاربردی کلیه گرایش‌ها شیمی آلی  1، 2، شیمی معدنی1، 2، شیمی فیزیک1، 2 و شیمی تجزیه 1,2
لیسانس ایمنی صنعتی/بهداشت حرفه ای کلیه گرایش‌ها عوامل زیان آور محیط کار، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیماریهای ناشی از کار  ایمنی، حوادث ناشی از کار و سم شناسی صنعتی
لیسانس حسابداری کلیه گرایش‌ها اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس: حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
لیسانس روابط عمومی کلیه گرایش‌ها مبانی ارتباط جمعی، اصول روابط عمومی، افکار عمومی، مدیریت وسرپرستی روابط عمومی و اصول وفنون تبلیغ
لیسانس متالوژی کلیه گرایش‌ها کریستالوگرافی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک
لیسانس مدیریت کلیه گرایش‌ها مبانی سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، رفتار سازمانی و منابع انسانی، تحقیق در عملیات
لیسانس مکانیک کلیه گرایش‌ها مکانیک سیالات 1و2، ترمودینامیک 1و2، مقاومت مصالح 1و2 و استاتیک
لیسانس عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوری اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی