منابع آزمون پذيرش نيروي انسانی شرکت فرآورده های نسوز ایران
فوق دیپلم دفترچه آزمون عمومی کلیه گرایش‌ها  معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
لیسانس دفترچه آزمون عمومی کلیه‌گرایش‌ها  معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
دیپلم دیپلم کلیه گرایش ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و استعداد تحصیلی، زبان انگليسي و فناوری اطلاعات
فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایشها استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا
فوق دیپلم برق کلیه گرایشها مدار الکتریکی، الکترونیک، مدار منطقی، ماشین الکتریکی، الکترونیک صنعتی
فوق دیپلم (تاسیسات-مکانیک) (تاسیسات-مکانیک) استاتیک، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، تاسیسات حرارتی و برودتی و مبدل‌های حرارتی
فوق دیپلم عمومی کلیه گرایش‌ها  معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
لیسانس برق الکترونیک الکترونیک 1و2، سیگنال و سیستم و مدارهای الکتریکی
لیسانس مواد - سرامیک مواد - سرامیک خواص فيزيكي مواد، خواص مکانیکی مواد، شيمي فيزيك و ترموديناميك
لیسانس مکانیک کلیه گرایشها ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح
لیسانس مدیریت کلیه گرایشها مبانی سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، رفتار سازمانی و منابع انسانی، تحقیق در عملیات
لیسانس کامپیوتر کلیه گرایشها سیستم عامل، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مدار منطقی، نظریه زبان ها و ماشین ها
لیسانس HSE ایمنی صنعتی  HSE مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، ایمنی در محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
لیسانس حسابداری حسابداری حسابداري مالي، حسابداري صنعتي، حسابرسي پيشرفته، حسابداري مديريت، حسابداري دولتي و حسابداري مالياتي

بازگشت به صفحه اصلی